Nguyễn Kim Quốc

Nguyễn Kim Quốc

Email: quocazdoor@gmail.com

Phone: 0943434397

Q.12 Hồ Chí Minh

Sự yêu mến và niềm tin của Quý khách hàng là niềm tự hào và thành công lớn nhất của chúng tôi trong quá trình phát triển. Để đền đáp lại tấm thiện tình này, chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng . Với mục tiêu xây dựng và phát triển Công Ty CP AZDOOR VIỆT NAM thực sự chất lượng, uy tín, đảm bảo, xem lợi ích của Quý khách hàng, là tiêu chí thành công của công ty.

Sản phẩm của Nguyễn Kim Quốc